Produkcja podkładek wegetatywnych przez sadzonki zielne

inspekt sadzonki zielneProdukcja podkładek wegetatywnych oparta na rozmnażaniu przez sadzonki zielne.
Sadzonki zielne przygotowuje się z pędów tegorocznych ściętych ze specjalnie w tym celu posadzonych drzew matecznych. Drzewa mateczne do pozyskiwania sadzonek sadzi się zwykle w rozstawie 3,0 x 0,5 m i prowadzi w formie szpaleru silnie ciętego co roku.
Sadzonki najlepszej jakości uzyskuje się z pędów umiarkowanie rosnących, dobrze naświetlonych i wolnych od chorób i szkodników.
Na sadzonki ścina się pędy długości 15-60 cm, od połowy czerwca do połowy lipca. Długość sadzonki powinna wynosić około 15 cm. Sporządza się je zarówno z części dolnych oraz środkowych jak i z wierzchołkowych. Z każdej sadzonki usuwa się najniżej osadzone liście do wysokości około 5 cm. Duże blaszki liściowe zaleca się zmniejszyć o połowę. Tak przygotowane sadzonki traktuje się jedną z substancji typu regulatorów wzrostu: kwas beta-indolilomasłowy (IBA) w stężeniu od 2500 do 4500 mg/l lub kwas alfa-naftalenooctowy (NAA) w stężeniu od 1500 do 3000 mg/l lub kwas beta-indolilooctowy (IAA) w stężeniu od 3000 do 6000 mg/l. Dość często substancje wzrostowe w praktyce są stosowane w postaci proszków, jak na przykład Seradix. Korzystny wpływ na ukorzenianie się sadzonek wywierają również witaminy. Sadzonki zanurza się dolnymi końcami w przygotowanych roztworach na głębokość 1-2 mm na okres 5 sekund. Po lekkim osuszeniu (parę minut) sadzonki sadzi się w uprzednio przygotowane podłoże co 4-7 cm w rzędzie; rzędy wyznacza się co 8-10 cm. Podłoże wokół sadzonek powinno być dokładnie ubite i obficie zroszone wodą.
Do ukorzeniania sadzonek przygotowuje się mieszaninę torfu z gruboziarnistym żwirem w stosunku objętościowym 1:1 lub mieszaninę torfu z perlitem również w stosunku 1:1. Dla utrzymania wysokiej zdrowotności podłoże zaleca się odkażać termicznie.
Sadzonki zielne można ukorzeniać w podłożu przygotowanym na stołach w szklarni, w inspekcie lub bezpośrednio w gruncie pod tunelem z folii. Teren przeznaczony do ukorzeniania sadzonek zielnych powinien być podwyższony i dobrze zdrenowany, aby nadmiar wody mógł być łatwo odprowadzony.
Sadzonki zielne ukorzeniają się dobrze w warunkach wysokiej wilgotności podłoża i powietrza, którą najłatwiej jest utrzymać przez zainstalowanie urządzenia do automatycznego zraszania.
Ważnym czynnikiem jest temperatura podłoża, która dla trudniej ukorzeniających się sadzonek powinna wahać się w granicach od 18 do 23°C. Określoną temperaturę podłoża najłatwiej jest utrzymać za pomocą elektrycznego kabla grzejnego z termostatem.
W okresie ukorzeniania sadzonek do stałych zabiegów należy systematyczne, jeden lub dwa razy w tygodniu, opryskiwanie środkami grzybobójczymi jak: Kaptan (0,3%), Syllit lub Dodinox (0,15%),Topsin M (0,1%). Opryskiwać należy przed wieczorem, po wyłączeniu na noc urządzenia zamgławiającego. Liście opadnięte lub porażone przez choroby trzeba systematycznie usuwać. Dodatni wpływ na ukorzenianie się sadzonek zielnych ma nawożenie dolistne (raz na tydzień), stosowane zwykle od trzeciego lub czwartego tygodnia po wysadzeniu sadzonek. Nadaje się do tego celu preparat „Wuxal” lub preparat Florovit- produkcji krajowej.
Sadzonki zielne w zależności od gatunku ukorzeniają się po 8-16 tygodniach. W połowie października ukorzenione sadzonki wyjmuje się z podłoża, a następnie po przesortowaniu dołuje w gruncie i przykrywa grubą warstwą suchego torfu.
Ukorzenione sadzonki można jesienią lub wczesną wiosną sadzić do szkółki. Sadzonki sadzone jesienią trzeba jednak na zimę zabezpieczyć przed mrozem, przykrywając je torfem. Jeżeli gleba była bardzo dobrze przygotowana, sadzonki niektórych gatunków, jak na przykład czereśni F 12/1, antypki lub śliwy Brompton, już w pierwszym roku uprawy w szkółce nadają się do okulizacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.