PRZYGOTOWANIE GLEBY

PRZYGOTOWANIE GLEBY

Przed posadzeniem drzew i krzewów owocowych trzeba starannie przygotować miejsca, w których będą one rosły. Są to bowiem rośliny długowieczne i jakie im teraz stworzymy warunki rozwoju, takie będziemy mieli przez długie lata efekty. Dlatego też pierwszą czynnością będzie głębokie przekopanie gleby. Pożądane jest także, zwłaszcza na glebach piaszczystych, nawiezienie działki bądź ogródka obornikiem (w ilości około 500 kg na 100 m2) lub kompostem – w dawce dwa razy większej. Jeżeli z nabyciem obornika lub kompostu mamy trudności, stosujemy uprawę mieszanek w celu otrzymania zielonego nawozu. Mogą to być mieszanki różnych roślin uprawnych. Na glebach lekkich stosuje się: łubin żółty, peluszkę, gorczycę, owies; na żyźniejszych można uprawiać również łubin niebieski, wykę, seradelę, rzepak jary i facelię. Przykłady takich mieszanek (wg prof. Z. Soczka) podane są w tabeli.

Tabela. Przykłady mieszanek okrywowych na zielony nawóz (normy wysiewu w dag na 100 m2)

Roślina Gleby lekkie Gleby ciężkie
Łubin wąskolistny (niebieski) _ _ _ 150 80 50 60
Łubin żółty 190 70 50
Peluszka 30 50 20 20
Wyka jara 20 30 30
Gorczyca 8 7 10 9 7
Rzepak jary 4 7
Rzepik jary 4
Facelia 3 8
Seradela 10 6
Słonecznik 5 6
Owies 100

Rośliny motylkowe mają tę zaletę, że wiążą azot atmosferyczny i wzbogacają przez to glebę w ten składnik. Wadą ich jest powolne kiełkowanie nasion, wskutek czego w suche lata wschodzą dość słabo.

Przygotowując glebę pod drzewa lub krzewy owocowe, można zastosować dodatkowo nawozy fosforowe i potasowe. Decyzję o potrzebie zastosowania tych nawozów uzależnia się od zasobności gleby, o której informuje nas przeprowadzona analiza chemiczna gleby, o czym we wcześniejszym rozdziale.

Jeżeli stosujemy uprawę roślin okrywkowych, to nawozy mineralne dajemy przed zasianiem mieszanki, pod szpadel.Ponadto przed wysiewem mieszanki trzeba dać również nawozy azotowe, w ilości 3 kg saletry amonowej albo 4 kg saletrzaku na 100 m2.

W miejscach, gdzie chcemy sadzić drzewka, wykopujemy dołki. Dla drzewek dwuletnich przygotowuje się dołki o średnicy 50-60 cm, dla jednorocznych okulantów wystarczy 40 cm średnicy; głębokość dołków – 35-40 cm. Kopiąc dołek, zsypuje się najpierw wierzchnią, próchniczą warstwę gleby na kupkę. Potem osobno zbiera się ziemię wydobytą ze spodu, którą albo rozrzuca się na międzyrzędzia, albo -po nasypaniu na korzenie zebranej uprzednio warstwy próchnicznej -uzupełnia się nią wierzch zasypywanego dołka. Lepiej jest przy zasypywaniu korzeni uzupełnić dołek ziemią pobraną z międzyrzędzi. Jeżeli nie ma możliwości nawożenia organicznego całej powierzchni, a gleba jest zbyt jałowa, to należy przygotować większe dołki – o średnicy 100 cm i głębokości do 50 cm. Takie dołki wypełnia się wyłącznie wierzchnią, próchniczą warstwą gleby, a na ich dno daje się kilka wiader kompostu lub przegniłego obornika. Nie wolno natomiast dawać świeżego obornika, gdyż może to wyrządzić więcej szkód niż korzyści!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.