Pieczarka

Pieczarka

Pieczarka należy do grzybów naziemnych, tzn. tworzących owocniki (część jadalna grzyba) na powierzchni ziemi. Aby owocniki mogły powstać, konieczna jest grzybnia – twór składający się z cienkich, białych nitek, tzw. strzępek, znajdujący się w podłożu. Owocnik pieczarki składa się z kapelusza i trzonka. Barwa kapelusza może być od białej do brunatnej, kształt – od płaskiego do półkolistego. Trzonek może być gruby lub cienki, prosty lub rozszerzony u podstawy.

Pieczarkę zbiera się „zamkniętą”, tzn. gdy błona łącząca brzeg kapelusza z trzonkiem nie jest jeszcze przerwana. U dojrzałego owoc-nika błona pęka, odsłaniając blaszki barwy ciemnoróżowej, na których pod silnym powiększeniem widoczne są maczugowate komórki -podstawki z dwoma zarodnikami na szczycie. Zarodniki te spełniają rolę nasion. Jeżeli zarodnik opadnie na odpowiednie podłoże, zaczyna po pewnym czasie kiełkować, tworząc sieć delikatnych strzępek, którą w hodowli nazywa się grzybnią mateczną. Producenci grzybni „przeszczepiają” ją na ziarno lub nawóz, otrzymując w ten sposób grzybnię handlową. Grzybnia przeniesiona na podłoże zwane substratem przerasta je w temperaturze około 25°C, a następnie w określonych warunkach (temperatura około 14-17°C) tworzy owocniki i w ten sposób zamyka się cykl rozwojowy pieczarki.

Podstawowym surowcem do sporządzania podłoża w produkcji pieczarek jest słomiasty nawóz koński, uzupełniany substancjami wzbogacającymi. Optymalne pH podłoża w momencie sadzenia grzybni powinno wynosić 7,0-7,5. Wilgotność podłoża – 66-68%. Produkcję pieczarek prowadzi się w specjalnych pomieszczeniach, tzw. pieczarkarniach. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania. Ci, którzy interesują się specjalistyczną produkcją tego grzyba, znajdą wyczerpujące informacje w książce Krystiana Szudygi pt. Pieczarka, wydanej przez Państowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (26).

Natomiast użytkownicy ogródka mogą próbować uprawy w gruncie. Warunkiem udania się uprawy pieczarek w gruncie jest temperatura podłoża, tj. specjalnie przygotowanych grzęd lub zagonów. Nie powinna ona być niższa przez trzy tygodnie początkowego wzrostu grzybni niż 18°C i nie wyższa niż 28-30°C. Optymalna temperatura dla wzrostu grzybni wynosi, jak już zaznaczono, 23-25°C. W następnym okresie czasu istotnym czynnikiem staje się temperatura powietrza, która w stadium tworzenia się owocników powinna wynosić  16-18°C. Powyżej 22°C owocniki obumierają. Spadek temperatury do około 12°C grzyb wytrzymuje. Dlatego uprawa pieczarek na wolnym powietrzu może być zawodna.

Grzędy do uprawy pieczarek na działce lub w ogródku zakłada się w chłodnym, zasłoniętym od wiatru miejscu. Najlepiej w płaskim, specjalnie wykopanym dołku, o głębokości 20-25 cm, usytuowanym w kierunku północno-południowym. Jako podłoże stosuje się nawóz koński, który należy brać prosto ze stajni, ponieważ nie może on być starszy niż czterotygodniowy. Najlepszy jest od koni karmionych paszami objętościowymi (siano) i suchymi (owies). Na 1 m2 powierzchni grzędy zużywa się 1 tonę nawozu końskiego. Najpierw trzeba nawóz przekompostować. W tym celu po przywiezieniu składa się go w pryzmę szeroką na 1 80 cm i przerabia się go kilka razy -pierwszy raz po 5-7 dniach, a potem po 3-5 dniach. Przy przerabianiu nawozu trzeba dobrze poruszać widłami i przemieszać nawóz, aby umożliwić dostęp powietrza do pryzmy. Po każdej przeróbce nawóz musi się nagrzać do ponad 60°C. Suche cząstki trzeba nawilżyć wodą. Po 3 tygodniach będziemy mieli gotowy przekompostowany podkład, z którego układamy grzędy wysokości 20-25 cm i sadzimy na nich grzybnię, zakupioną w sklepie ogrodniczym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.