Chemiczne odkażanie ziemi

Chemiczne odkażanie ziemi. Jednym z najczęściej stosowanych środków do odkażania jest formalina. Do odkażania sporządza się roztwór biorąc 2,5—5 l handlowej 40-procentowej formaliny na 100 1 wody. Na 1 m2 powierzchni w szklarni rozlewa się 10—15 l roztworu i przykrywa ziemię brezentem lub folią. Przy odkażaniu ziemi w pryzmach na 1 m3 ziemi zużywa się 25 1 roztworu. Wysokość pryzmy nie powinna przekraczać 50 cm.

W kilka dni po odkażeniu formaliną ziemię trzeba przekopać, aby ulotniły się szkodliwe dla roślin pary. Siać i sadzić można dopiero po 2 tygodniach.

Obecnie do chemicznego odkażania stosuje się i inne gotowe preparaty. Należy do nich m. in. V a p a m. Na 1 m2 powierzchni stosuje się około 200 ml Vapamu rozpuszczonego w 5 l wody. Roztworem tym skrapia się skibę ziemi z wykopanej bruzdy, obok wykopuje następną i przykrywa tę ziemię skibą uprzednio skropioną. W ten sposób przekopuje się i odkaża całą powierzchnię szklarni. Po zabiegu ziemia musi się „odleżeć” — przy temperaturze powyżej 5° — przez 20 dni, przy temperaturze powyżej 15° — około 7 dni. Po upływie tego czasu ziemię przekopujemy a w 4—5 tygodni po odkażeniu wysiewamy lub wysadzamy rośliny. Dla pewności na próbę wysiewa się sałatę; jeżeli nie więdnie, ziemia nadaje się do użytku.
Do chemicznego odkażania ziemi służą też preparaty Trapex, Terrafun, Ceresan Universal Nassbeize. Stosuje się je według przepisu na opakowaniu.

Odkażanie pomieszczeń
Odkażanie szklarni powinno się przeprowadzać po zakończeniu każdego cyklu uprawy. Resztek roślin nie powinno się usuwać przed odkażaniem, gdyż przy złożeniu na kompost mogłyby stać się źródłem rozprzestrzeniania chorób i szkodników.
Do odkażania szklarni można m. in. stosować formalinę. Sporządza się roztwór 2-procentowy (5 l formaliny na 100 l wody) i opryskuje nim ściany i dach szklarni. Opryskiwać należy w masce i ubraniu ochronnym.
Jeszcze lepszym sposobem odkażania jest gazowanie siarką. Przeprowadza się je w następujący sposób. Drobno potłuczoną siarkę rozsypuje się na kawałkach blachy. Na 1 m3 przeznacza się 15 g siarki. W szklarni zamyka się drzwi oraz wietrzniki i siarkę zapala. Temperatura szklarni podczas gazowania nie powinna być niższa od 10°. Następnego dnia szklarnię wietrzy się aż do chwili ustąpienia charakterystycznego zapachu siarki, a resztki roślin usuwa.

Odkażanie narzędzi i sprzętu
Po zakończeniu sezonu uprawowego należy również odkazić skrzynie i okna inspektowe, skrzynki do wysiewów, kołki do pikowania, doniczki itp. Do odkażania ich służy m. in. 2-procentowy roztwór formaliny lub 5-procentowy roztwór siarczanu miedzi. Większe przedmioty układa się w stosy i obficie opryskuje, drobne można zanurzyć w powyższych cieczach. Po odkażeniu przedmioty należy przykryć brezentem lub folią.

Odkażanie bulw, cebul, sadzonek oraz nasion
W celu zwalczania nicieni można zastosować odkażanie wodą o temperaturze 43°; zanurza się w niej sadzonki złocieni na 10 min., cebule hiacyntów zaś na 2,5—4 godz.
Często stosuje się również odkażanie chemiczne — cebule, bulwy lub kłącza zanurza się w roztworze formaliny lub 0,25-procentowej zaprawie Ceresan Universal Nassbeize. Do odkażania sadzonek służą 0,2—03-procentowe roztwory preparatów tiuramowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kwiaciarstwo i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.