Szczepienie uzupełniające podkładek

Szczepienie uzupełniające podkładek przeprowadza się jednym z następujących sposobów: przez stosowanie, na przystawkę, za korę (kożuchówka), w boczną szparę, a nawet w klin (trójkąt). Zrazy zakłada się nisko przy ziemi. Do szczepienia używa się specjalnych noży zwanych szczepakami.

SZCZEPIENIE PRZEZ STOSOWANIE. Przeprowadza się wtedy, gdy podkładka i zraz są zbliżonej grubości. Polega ono na podłużnym i skośnym przycięciu zraza i podkładki oraz dokładnym ich połączeniu ze sobą. Płaszczyzny cięcia zraza i podkładki powinny być długie (około 3 cm) i gładkie. Przy szczepieniu tym sposobem miazga podkładki i zraza styka się zwykle na całym obwodzie, dzięki czemu komponenty zrastają się łatwo i mocno. Jeśli zraz jest cieńszy, wystarczy, aby jego miazga stykała się tylko z jednej strony z miazgą podkładki.
Ten sposób szczepienia jest najczęściej stosowany w produkcji drzewek ze wstawkami i szczepieniu przewodnich.
Złączone ze sobą dwa komponenty po obwiązaniu rafią zasmarowuje się dokładnie maścią ogrodniczą. Do wiązania zamiast rafii używa się również pasków z folii polietylenowej. Smarowanie miejsca szczepienia jest wtedy zbędne. W zbliżony sposób wykonuje się szczepienie na przystawkę.

SZCZEPIENIE W SZPARĘ BOCZNĄ. Jest coraz częściej stosowane w szkółkach przy uzupełniającym szczepieniu podkładek o nie przyjętych oczkach. Na podkładce, około 5 cm nad ziemią, wykonuje się cięcie boczne pod kątem 20-30° i na głębokość około 15 mm. Zraz przycina się z dwóch stron w formie klina o długości również około 15 mm. Następnie lekko nagina się podkładkę w przeciwną stronę; dzięki temu powstaje w miejscu nacięcia bocznego szpara, w którą wkłada się przycięty zraz. Należy uważać, aby przy wkładaniu zraza, szczególnie na grubszych podkładkach, jego miazga dokładnie stykała się chociaż z jednej strony z miazgą podkładki. Po założeniu zraza podkładkę ścina się sekatorem około 1 cm powyżej miejsca szczepienia, a następnie miejsca szczepienia i wierzchołek zraza smaruje maścią.

SZCZEPIENIE ZA KORĘ, CZYLI „KOŻUCHÓWKA”. Jest to bardzo łatwy sposób szczepienia stosowany najczęściej przy przeszczepianiu drzew starszych, w szkółkach zaś – raczej na grubych podkładkach. Wykonuje się zwykle w okresie, kiedy kora łatwo odstaje od drewna. Zraz przycina się podłużnie, podobnie jak przy szczepieniu przez stosowanie. Podkładkę przycina się poziomo, a następnie korę nacina podłużnie na odcinku długości około 3,5 cm. Po odchyleniu kory wsuwa się zraz 3-oczkowy, a następnie obwiązuje się rafią i zasmarowuje maścią. Zrastanie się zrazów z podkładką przy tym sposobie szczepienia jest powolne. Dlatego w późniejszym okresie konieczne jest przywiązywanie wyrastających pędów do ustawionych obok palików.

Z przyjętych zrazów należy wyprowadzać zawsze jeden pęd główny – przewodnik. Pędy boczne wyrastające z pozostałych na zrazie pąków po osiągnięciu długości około 15 cm należy uszczyknąć nad 3-4 listkiem. Dalsza pielęgnacja pędów wyrosłych ze zrazów jest podobna do prowadzenia okulantów.

Wydajność pracy przy szczepieniu podkładek zależy od sposobu szczepienia, jakości podkładek i temperatury powietrza. Po kilku dniach pracy wprawny pracownik szczepi i obwiązuje od 250 do 450 podkładek. Do smarowania maścią potrzebna jest druga osoba.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa, Sad i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.