ROZPOZNAWANIE BRAKU ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW W GLEBIE

ROZPOZNAWANIE BRAKU ODPOWIEDNICH SKŁADNIKÓW W GLEBIE

Zbadanie ilości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie ma duże znaczenie dla właściwej jej uprawy oraz przygotowania do wysiewów i nasadzeń roślin. Umożliwia bowiem zastosowanie właściwych nawozów organicznych i mineralnych. Wraz z plonami warzyw, owoców i kwiatów zabiera się corocznie z ogródka znaczne ilości składników pokarmowych potrzebnych do właściwego wzrostu roślin. Jednakże, stosując jednocześnie nawozy organiczne i mineralne, wzbogacamy glebę w te składniki ponownie. Z tych względów systematyczna kontrola zasobności gleby w składniki pokarmowe jest podstawowym warunkiem racjonalnego nawożenia roślin i pozwala zapobiegać wystąpieniu zarówno niedoboru, jak i nadmiaru składników pokarmowych w glebie.

W pewnym stopniu wskaźnikiem zasobności gleby w składniki lub ich niedoboru jest wygląd roślin, o czym już wzmiankowano. Bardziej miarodajnym sposobem określenia zasobności gleby w potas, fosfor, magnez i mikroelementy przyswajalne dla roślin oraz sposobem określania pH gleby (jako wskaźnika dla celów wapnowania) jest chemiczna analiza gleby, wykonywana przez specjalistyczne laboratoria. Pozwala ona określić niską, średnią, dużą i bardzo dużą zawartość składników pokarmowych w okresie wegetacji roślin w ogródku. Aby analiza ta dała rzeczywisty obraz, muszą być prawidłowo pobrane próbki. Ograniczamy się wówczas przeważnie do warstwy uprawnej, grubości około 20 cm. Gdy zajdzie potrzeba zbadania warstw głębszych, np. w części sadowniczej działki czy ogródka, wtedy próbki warstwy uprawnej i pobrane głębiej należy brać oddzielnie. Trzeba jednak zaznaczyć, z jakiej głębokości próbki pobrano, np. 0-20 cm, 20-40 cm itd. Badana gleba nie powinna być mokra, lecz w takim stanie wilgotności, w jakim nadaje się do uprawy.

Z ogródka, o jednolitym rodzaju gleby, ukształtowaniu terenu, jednolitym rodzaju uprawianej poprzednio rośliny oraz nawożenia organicznego i mineralnego, pobiera się 5-10 próbek pojedynczych z przypadkowych miejsc, lecz równomiernie rozmieszczonych na całej powierzchni ogródka. Próbki takie pobiera się, wycinając szpadlem równe płaty pionowe warstwy uprawnej, grubości 1 cm, na głębokość około 20 cm. Wszystkie pobrane próbki łączy się i dokładnie miesza, po czym przesyła (w torebce foliowej, o wadze ok. 1 kg) do którejś ze stacji chemiczno-rolniczej, podanych poniżej.

Adres stacji Wojewódzki zasięg działania
1 2
15-027 Białystok białostockie, łomżyńskie, suwalskie
ul. Ogrodowa 10
85-090 Bydgoszcz bydgoskie, toruńskie, włocławskie
ul. Powstańców Wlkp. 6
80-874 Gdańsk gdańskie, elbląskie
ul. Na stoku 48
44-100 Gliwice katowickie, częstochowskie, bielskie
ul. Sowińskiego 26
66-400 Gorzów Wlkp. gorzowskie, zielonogórskie
ul. Teatralna 25
25-112 Kielce kieleckie, radomskie, tarnobrzeskie
ul. Wapiennikowa 21
30-133 Kraków krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie
ul. Kołowa 3
75-411 Koszalin koszalińskie, słupskie
ul. Partyzantów 7/9
20-810 Lublin lubelskie, zamojskie, chełmskie, bialsko-
ul. Sławinkowska 5 -podlaskie
20-810 Łódź łódzkie, skierniewickie, piotrkowskie
ul. Zbocze 16a
10-444 Olsztyn olsztyńskie, ostrołęckie
ul. Kołobrzeska 11
1 2
45-233 Opole ul. Oleska 123 opolskie, sieradzkie
60-163 Poznań ul. Sieradzka 15 poznańskie, leszczyńskie, konińskie, kaliskie
35-021 Rzeszów ul. Anieli Krzywoń rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie
70-483 Szczecin

Al. Wojska Polskiego 117

szczecińskie, pilskie
05-440 Wesoła k.Warszawy ul. Żółkiewskiego 17 warszawskie, ciechanowskie, płockie, siedleckie
50-244 Wrocław Plac Engelsa 5 wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie

Zadaniem tych stacji jest nie tylko dokonywanie analiz gleby, ale również udzielanie porad w sprawie nawożenia roślin. Stacje za wykonanie analizy pobierają opłaty według ustalonego cennika.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.