NAWOŻENIE ORGANICZNE cz.4

Nawozy zielone można stosować przede wszystkim na etapie początkowego zagospodarowywania terenu, o czym była już mowa, oraz w przypadku trudności z otrzymaniem obornika. Należą do nich głównie rośliny motylkowe, których przekopanie działa podobnie jak obornik. Dostarczają one duże ilości substancji organicznych i wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. I jedno i drugie zależy od rodzaju uprawianych roślin i plonu ich zielonej masy. Dobrze wyrośnięte rośliny na powierzchni 100 m2, jak podaje prof. Wł. Kossowski, nie tylko dorównują pod względem zawartości azotu dawce 200 kg obornika, ale ją nawet przewyższają.

Rośliny wysiewane na nawóz zielony w ogródkach przydomowych i na działkach mają głównie zastosowanie jako tzw. rośliny okrywowe pod drzewami i krzewami owocowymi oraz jako karma dla królików. Wysiewa się je w pierwszej połowie lipca. Można je też wysiać wcześniej, dobierając gatunki o dłuższym okresie wzrostu. Do takich roślin należą wszystkie motylkowe. Przy późniejszym siewie powinny przeważać w mieszance roślin gatunki szybko rosnące, jak gryka i gorczyca. Jeżeli w ogródku jest przewaga późniejszych odmian jabłoni i grusz, należy nieco opóźnić siew roślin okrywowych lub dodać gatunki rozwijające się powoli w ciągu pierwszych tygodni, a więc: łubin, seradelę, wykę i facelię. Facelia, jako roślina miododajna, jest szczególnie zalecana do takich zasiewów. Rośliny motylkowe i nie-motylkowe oraz ich mieszanki na zielony nawóz należy siać nieco gęściej niż uprawiane na nasienie.

Doktor Joanna Stojanowska podaje (tab. 5) składy mieszanek roślin na nawozy zielone oraz normy wysiewu nasion tych roślin [22],

Dla uzyskania wysokiego plonu roślin, uprawianych na zielony nawóz, niezbędne jest nawożenie fosforem, w ilości 25-35 dag czystego składnika, i potasem, w ilości około 40 dag na 100 m2. Nawożenie azotem jest zalecane przede wszystkim pod rośliny niemotyl-kowe, w ilości około 50 dag na 100 m2, a pod motylkowe 20 dag na 100 m2.

Termin przykopywania roślin zależy od rodzaju gleby. Jesienią przykopuje się je w warunkach gleb ciężkich, gliniastych. Na glebach lekkich celowe jest pozostawienie roślin na okres zimy i przykopanie wiosną. Na glebach tych bowiem następuje bardzo szybko rozkład roślin i straty składników pokarmowych poprzez wymywanie ich z gleby. Głębokość przykopywania nie powinna być mniejsza niż 16-20 cm.

Tabela 

Normy wysiewu na nawozy zielone

Nazwa rośliny Rodzaj gleby Wysiew w dag/100 m2
Łubin żółty lekkie 180
Seradela 30
Peluszka lekkie 150
Słonecznik 15
Łubin żółty 120
Peluszka żyźniejsze 60
Gorczyca 6
Łubin żółty 150
Wyka żyźniejsze 40
Owies 20
Łubin wąskolistny 150
Peluszka ciężkie 100
Łubin żółty 40

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.