NAWOŻENIE ORGANICZNE cz.3

Odchody królicze nie ustępują, jeśli chodzi o wartość nawozową, odchodom ptasim, z tym że mają mało potasu. Należy je więc skrzętnie zbierać i starannie przechowywać pod przykryciem lub wynosić na pryzmę kompostową i przykrywać torfem lub ziemią.

Nawóz ptasi i króliczy doskonale nadaje się do sporządzania płynnego nawozu, stosowanego do podlewania roślin. Nawozy te, prze-fermentowane z wodą, działają szybko, ponieważ kał króliczy i ptasi zawiera dużo moczu z łatwo rozkładającymi się związkami azotowymi. Do fermentacji na 10 I wody należy brać 1,5-3 kg nawozu ptasiego. Po skończonej fermentacji roztwór rozcieńcza się wodą 10-20-krotnie. Do podlewania używa się ten roztwór, podobnie jak gnojówkę, w miesiącach maj-czerwiec. Rośliny bardziej wymagające, jak np.: pomidory, kapusty, kalafiory, należy podlewać 2- lub 3-krotnie w ciągu okresu wegetacyjnego. Drzewa i krzewy owocowe można zasilać takim roztworem od wczesnej wiosny do jesieni, stosując rozcieńczenie wodą w stosunku 1:1. Taki roztwór wlewa się w wykopane wokół drzew lub krzewów 10-15-centymetrowe bruzdy. Na każde 2-3 m bruzdy daje się jedną konewkę tego roztworu i następnie zasypuje bruzdy ziemią.

Krowieniec, czyli roztwór wodny krowich odchodów, zawiera azot trudniej przyswajalny dla roślin niż azot gnojówki. Dlatego też krowieniec działa wolniej niż gnojówka, ale za to dłużej. Mając do dyspozycji ten nawóz świeży, należy go zalać w beczce niewielką ilością wody i pozostawić na dwa tygodnie, aby przefermentował. Przygotowany w ten sposób można użyć do nawożenia roślin trwałych lub o długim okresie wegetacyjnym. Gotowość użycia poznaje się po tym, że płyn zaczyna musować. Jest to najwłaściwszy moment zastosowania. Do podlewania warzyw przyrządza się roztwór, dodając do 0,5 I krowieńca 10 litrów wody. Drzewa i krzewy owocowe można zasilać roztworem przyrządzonym z 1 I krowieńca i 10 I wody.

Kora drzew, łatwo dostępna, może z powodzeniem być stosowana jako nawóz organiczny w ogródkach, w ilości 0,5-2,0 m3 na 100 m2, lub do kompostowania. Stosując do nawożenia gleby korę, która zawiera dużą ilość substancji organicznych, należy pamiętać o zwiększeniu dawek nawozów azotowych o 30-50% w stosunku do normalnie stosowanych dawek dla danego gatunku roślin. Korę należy stosować jesienią, łącznie z dodatkiem mieszanki ogrodniczej, np. polifoski (około 4 kg na 100 m2); następnie wymieszać wszystko przez przekopanie.

Lepsze i szybsze rezultaty otrzymuje się stosując komposty korowe, które przygotowuje przemysł drzewny. Kompostowanie przyspiesza mikrobiologiczny rozkład kory. Podczas kompostowania korę można mieszać z odpadami roślinnymi. W celu przyspieszenia działania mikroorganizmów do kompostowanej kory dodaje się mocznik w ilości 2-4 kg oraz kredę lub nawóz wapniowo-węglanowy w ilości 8-10 kg na 1 m3 kory i wszystko dokładnie się miesza. Korę można kompostować również z nawozem kurzym, dając na 7 lub 10 wiader rozdrobnionej kory 1 wiadro tego nawozu. Kompostowaną korę należy przesypywać w razie wyraźnego spadku temperatury wewnątrz stosu, co następuje po 4-5 tygodniach od jego usypania (szerokość stosu u podstawy nie powinna przekraczać 2 m, a wysokość 1,2 m). Przy ponownym spadku temperatury zabieg ten należy powtórzyć. Po upływie 3-5 miesięcy kompost jest już gotowy.

Popiół z kości może być również wykorzystany jako nawóz fosforowy, dlatego należy gromadzić w domu odpady w postaci wszelkiego rodzaju kości (rybne także). Jesienią, podczas porządków w ogródku, zgromadzone kości pali się i rozsypuje na całej powierzchni uprawnej tuż przed przekopaniem ziemi. Jeżeli w ogródku są rośliny wieloletnie, należy je wkoło obsypać popiołem i delikatnie, aby nie uszkodzić korzeni, wymieszać dokładnie z glebą.

Komposty ze śmieci i odpadów miejskich produkowane są tylko przez niektóre przedsiębiorstwa oczyszczania miasta i sprzedawane luzem (czasem z dowozem do ogrodu działkowego). Komposty takie powinny zawierać co najmniej 25-30% substancji organicznej. Nie powinny też zawierać ponad 0,1% szkła ani substancji toksycznych dla roślin (niestety, jak podaje prof. Wł. Kossowski, kompost produkowany przez największe w kraju Zakłady Utylizacji w Warszawie zawiera około 0,23% szkła). Kompost ten zawiera: 40% substancji organicznej, 1,20% azotu, 0,35% fosforu, 0,92% potasu, 5,25% wapnia w suchej masie.

Kompost z odpadków z działki, uzyskiwany w sposób podany wcześniej, jest bardzo cennym nawozem organicznym. Wartość nawozowa tych kompostów zależy od materiału kompostowanego, którym może być: popiół z drzewa lub torfu, sadze, łęty ziemniaczane i pomidorowe, świeże chwasty, kości, odpadki kuchenne, zmiotki z ulic itp. Materiał gromadzony na jeden stos powinien rozkładać się mniej więcej w jednym czasie. Jeżeli materiał jest ubogi w azot, np.: łodygi słonecznika, maku, słoma, które rozkładają się wolno, należy dla przyspieszenia rozkładu dodać substancje organiczne bogate w ten składnik, np. resztki roślin motylkowych (groch, fasola), obornik lub ptasie odchody. Uporczywy chwast – perz powinien być oddzielnie kompostowany, ponieważ rozkłada się bardzo powoli.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.