MIEJSCE NA CHÓW ZWIERZĄT

MIEJSCE NA CHÓW ZWIERZĄT

Regulamin POD dopuszcza hodowanie na działce, za zgodą zarządu ogrodu, w określonych warunkach i określonej liczbie: króliki i kury oraz do trzech roi pszczół. Pomieszczenia do hodowli królików i kur, w myśl wyż. wym. regulaminu, powinny stanowić architektoniczną całość z altaną. Ule natomiast należy ustawiać tak, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie utrudniały pracy i wypoczynku na działkach sąsiednich.

Króliki, podobnie jak inne domowe zwierzęta, wymagają odpowiednich pomieszczeń, które zapewniałyby im sprzyjające warunki życia i produkcyjności. Najlepsze wyniki osiąga się, hodując króliki w klatkach lub zagrodach na głębokiej ściółce. W ogródku można jedynie zastosować klatki – jako pomieszczenia najbardziej uniwersalne. Króliki nie wymagają dużej powierzchni chowu. Dla samic i samców stada podstawowego wystarcza powierzchnia klatki 0,45-0, 60 m2, a dla jednej sztuki „młodzieży” 0,12-0,15 m2. W klatce typu uniwersalnego, o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 70-75 cm i wysokość 50 cm, mieszczą się (trzymane pojedynczo) samica lub samiec stada podstawowego lub 4-5 sztuk odchowanej „młodzieży”. Średnio na jedną samicę stada podstawowego potrzebne są 3 klatki do odchowu młodych. Klatki muszą zapewniać dostęp światła zwierzętom. Przy słabym dostępie światła dziennego (jeśli nie można stosować oświetlenia elektrycznego) zmniejsza się płodność królików, a także mogą wystąpić zaburzenia zdrowotne (rachityza). Z drugiej strony, króliki nie powinny być wystawiane na bezpośrednią operację słońca, gdyż w okresie upałów łatwo ulegają przegrzaniu (udar cieplny).

Najłatwiej dostępnym materiałem do budowy klatek dla królików jest drewno, przy czym do wykonywania klatek jednopoziomowych można stosować różne tanie materiały odpadowe, takie jak: zrzyny, króciaki, kawałki dykty, stare skrzynie i deski z opakowań. Poza drewnem używa się też papy bitumicznej do pokrycia daszków i uszczelnienia podłóg oraz siatki drucianej do obicia drzwiczek lub na podłogę. Budując klatki, należy dążyć, aby wszystkie ich parametry konstrukcyjne i wyposażeniowe były maksymalnie ujednolicone, gdyż ułatwia to ich wymienność. Ważna jest też estetyka wykonania i umiejętne wkomponowanie w otoczenie altany.

Klatka dla królików 2-kondygnacyjna, 4-działowa 7 – ruszt, 2 – podłoga pokryta papą, 3 – rynienka, 4 – cegła, 5 -rurka spustowa

Na rysunku pokazano klatkę dwukondygnacyjną, która może być 4- lub 6-działowa, ze stryszkiem. Wzrastające zainteresowanie chowem ptactwa skłania wielu użytkowników ogródków do budowy kurników, o ile nie dysponują pomieszczeniami piwnicznymi, które można by adaptować do tych celów. Opłacalność chowu kur zależna jest od wielu czynników, ale w dużej mierze od jakości pomieszczenia. Najlepsze żywienie zawodzi, kiedy kury trzymane są w ciasnych, wilgotnych, zimnych, brudnych i zarobaczonych kurnikach. Pomieszczenie dla kur powinno być dostatecznie obszerne, suche, widne, ciepłe, dobrze wentylowane i utrzymane w czystości. Temperatura powietrza wewnętrznego powinna wynosić 18°C (przy temperaturze -4°C kury przestają znosić jajka). Względna wilgotność powietrza wewnętrznego nie powinna przekraczać 70%. Utrzymanie optymalnej temperatury w kurniku można uzyskać tylko przez wykonanie ciepłych ścian zewnętrznych i przegród wewnętrznych, stropów i podłóg oraz liczbę kur dostosowaną do wielkości kurnika. Czystość powietrza wewnętrznego i temperaturę reguluje się za pomocą sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych.

Wysokość kurnika, która ma duże znaczenie dla utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, nie powinna być mniejsza niż 1,70 m; wówczas można się w takim pomieszczeniu swobodnie poruszać. Ponieważ oświetlenie i nasłonecznienie wpływają również na podniesienie warunków zdrowotnych i zwiększenie nośności kur, wielkość otworów okiennych nie powinna być mniejsza niż 10% całej powierzchni pomieszczenia dla kur. Okna powinny być zaopatrzone w podwójne szyby i od wewnątrz zabezpieczone siatką drucianą przed drapieżnikami, ponieważ w lecie okna się wyjmuje. Okna należy tak wykonać, aby można je uchylać górą w stronę pomieszczenia, a znajdować się powinny na wysokości około 40 cm od podłogi. Pomieszczenia dla kur trzeba usytuować oknami w stronę południowo-wschodnią (godzina 11 na tarczy zegara) lub południową, ewentualnie południowo-zachodnią, ąby promienie słoneczne mogły padać na całą powierzchnię podłogi przez dłuższy czas. Trzeba również osiatkować wybiegi dla kur, aby nie czyniły szkód w ogródku i nie zanieczyszczały pozostałego terenu.

Zainteresowanym chowem kur polecam książeczkę J. Szklarzewicza i A. Skórskiego Chów kur i budowa kurników [25].

W odniesieniu do pszczół „Wytyczne Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 7 lutego 1984 roku w sprawie chowu pszczół” [32] nakazują, przy zakładaniu pasieki na indywidualnej działce, uzyskanie zgody zarządu ogrodu i uzgodnienie usytuowania uli na działce z Kołem lub Sekcją Pszczelarzy Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ule powinny być ustawione w miejscu suchym, częściowo osłoniętym od wiatrów oraz częściowo zacienionym. Kierunek ustawienia uli powinien być taki, aby ich wyloty skierowane były na wschód lub południowy wschód. Od strony działki sąsiedniej ul powinien być oddzielony osłoną wysokości 1,8 m. Zainteresowanych hodowlą pszczół odsyłam do publikacji: Pszczelarstwo w pracowniczych ogrodach działkowych [34],

W POD zaleca się organizację zbiorowego chowu królików, kur i pszczół na wydzielonych miejscach w ogrodzie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.