Produkcja podkładek generatywnych

Produkcja podkładek generatywnych jest jedną z najbardziej specjalistycznych gałęzi produkcji ogrodniczej. Dobre wyniki otrzymuje się tylko w rejonach cieplejszych, na bardzo bogatych i bardzo starannie przygotowanych glebach. Do produkcji podkładek najodpowiedniejsze są gleby żyzne, średnio zwięzłe, gliniasto-piaszczyste, odznaczające się dobrą przewiewnością, łatwym nagrzewaniem się i dużą pojemnością wodną.
Do uprawy podkładek nie nadają się tereny po szkółce, burakach, lucernie, malinach i ziemniakach. Najbardziej odpowiednie na przedplon są rośliny wieloletnie, koniczyna, rzepak, a także rośliny motylkowe lub zbożowe na oborniku w ilości około 50 ton na 1 ha. Najlepiej przygotowaną glebę otrzymuje się przez stosowanie odpowiedniego zmianowania.
Przykład takiego zmianowania przedstawiono poniżej:
Rok 1. Okopowe lub motylkowe na oborniku.
Rok 2. Zboża ozime.
Rok 3. Rzepak lub gorczyca na oborniku.
Rok 4. Podkładki drzew owocowych.

Nawozy mineralne w ilości zależnej od naturalnej żyzności gleby – potas (od 80 do 140 kg/ha) i fosfor (od 40 do 80 kg/ha) stosuje się po zbiorze rzepaku i przed wykonaniem głębokiej orki.

Nasiona drzew owocowych nie są zdolne do kiełkowania bezpośrednio po zbiorze. Kiełkowanie ich następuje po przemianach zwanych dojrzewaniem po-sprzętnym. Proces ten nasiona przechodzą w warunkach niskiej temperatury (od 0 do 8°C), wysokiej wilgotności powietrza (około 90%) i dostępu tlenu. Dla zapewnienia takich warunków nasiona miesza się z wilgotnym piaskiem lub trocinami w stosunku 1:3 i ustawia w pojemnikach w chłodnym pomieszczeniu. Zabieg ten nazywamy stratyfikacją (rys. 8).

Nasiona drzew owocowych przed stratyfikacją zaleca się moczyć w wodzie: ziarnkowych 2-4 godziny, a pestkowych – jedną dobę. U nasion moczonych pęcznienie, a następnie dojrzewanie posprzętne rozpoczyna się w jednakowym czasie, dzięki czemu bardziej równomiernie kiełkują. Dla otrzymania lepszych wyników w kiełkowaniu zaleca się ostatnio zastratyfikowane nasiona drzew pestkowych przez pierwsze 14 dni trzymać w temperaturze pokojowej. W okresie stratyfikacji należy sprawdzać wilgotność piasku. Suchy piasek skrapia się wodą. Jeżeli natomiast jest zbyt mokry, to dodaje się suchego piasku. Wietrzy się nasiona średnio co 2-3 tygodnie przez wysypywanie ich z pojemników lub dołów i szuflowanie.

Długość okresu stratyfikacji nasion poszczególnych gatunków waha się w granicach(w dniach):
Antonówka Zwykła    60- 90
grusza kaukaska    70- 90
czereśnia ptasia    110-140
antypka    90-120
ałycza    110-150
brzoskwinia    90-120
Węgierka Wangenheima    130-150
morela    90-120
orzech włoski    70-100

Znajomość długości okresu stratyfikacji nasion jest bardzo ważna dla praktyki. Duże wahania w długości okresu stratyfikacji zależą od poszczególnych gatunków i typów, a także od przejścia procesów, zwanych dojrzewaniem posprzętnym. Masowe kiełkowanie nasion powinno przypadać na okres, w którym warunki zewnętrzne pozwalają wysiać nasiona do gruntu.

Po zakończonej stratyfikacji, co poznajemy po kiełkowaniu pierwszych nasion, należy przystąpić do ich siewu. Sposób siewu nasion zależy od tego, czy siewki będą pikowane czy też nie. Jeżeli siewki mają być pikowane, nasiona wysiewa się na zagony lub do inspektów zimnych. Ostatnio stosuje się coraz częściej siew nasion wprost do gruntu. Wyróżnia się trzy sposoby siewu nasion i uprawy podkładek: uprawa zagonowa, rzędowa i rzę-dowo-pasowa. Nasiona w rzędach sieje się co 2-3 cm, a odległości między rzędami wynoszą od 50 do 70 cm.

Wybór sposobu uprawy zależy od potrzeby wykorzystania terenu, gęstości siewu nasion i przewidywanego stopnia mechanizacji najbardziej pracochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Nasiona drzew pestkowych wysiewa się dość często zaraz po wydobyciu ich z owoców lub po kilkutygodniowym stra-tyfikowaniu przed zamarznięciem gleby. Proces dojrzewania posprzętnego lub jego dokończenie nasiona przechodzą wtedy w warunkach naturalnych. Po wysianiu i przykryciu nasion glebą należy zabezpieczyć je przed ptakami i nornicami,
a na zimę, zwłaszcza bezśnieżną, również przed przemarznięciem.

Norma wysiewu nasion na 1 ha zależy od ich rozmieszczenia w rzędach, zdolności kiełkowania i liczby nasion w 1 kilogramie. Na 1 ha wysiewa.się od 30 do 40 kg nasion jabłoni lub gruszy, 180-300 kg czereśni, 100-200 kg antypki i od 250 do 400 kg ałyczy. Dużą uwagę należy zwracać na właściwą głębokość siewu. Nasiona wysiane za głęboko i mające obniżoną energię kiełkowania wschodzą bardzo trudno.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.