Pikowanie siewek

pikowanie siewekW produkcji podkładek grusz i jabłoni jeszcze dość często stosuje się pikowanie siewek. Przy stosowaniu tego zabiegu termin wysiewu nasion do inspektu lub na zagony trzeba dostosować do przewidywanego terminu pikowania. Na 1 m2 wysiewa się rzędowo lub rzutowo około 250 gramów nasion owoców ziarnkowych. Nasiona te przykrywa się warstwą czystego piasku lub ziemi o grubości około 1,5 cm. Głębokość przykrycia nasion owoców pestkowych jest większa i wynosi od 2,5 do 3,0 cm. Po zakończonym siewie należy ziemię dokładnie podlać wodą. Gdy młode siewki rozwiną liścienie, zwykle po 2-3 tygodniach od daty wysiewu, przystępuje się do przesadzania, zwanego w praktyce pikowaniem. Na kilkanaście godzin przed wyjmowaniem siewek zagony zlewa się obficie wodą. W czasie pikowania skraca się korzeń główny o 1 /3 jego długości licząc od szyjki korzeniowej. Podkładki pikowane tworzą zwykle bardziej rozgałęziony system korzeniowy.
Pole przeznaczone do pikowania lub siewu nasion nie powinno być spulchniane głęboko wiosną. Przed pikowaniem lub siewem stosuje się włókowanie i wałowanie gleby. Siewki pikuje się w pojedyncze rzędy lub systemem rzędowo-pasowym. Odległości pomiędzy rzędami pikowanych siewek powinny wynosić 25-30 cm przy pieleniu ręcznym oraz 50-70 cm przy pielęgnowaniu zmechanizowanym. W rzędach siewki jabłoni, grusz i czereśni pikuje się co 5-7 cm, a pozostałych gatunków co 3-4 cm. Gęste sadzenie siewek ałyczy i antypki jest podyktowane potrzebą uzyskiwania podkładek nie przerośniętych.
Pikowanie jest zabiegiem bardzo pracochłonnym. W czasie jednego dnia pracy jeden pracownik może posadzić 2-3 tysiące siewek. Po kilku dniach pracy i nabyciu wprawy robotnicy sadzą 4, a nawet 5 tysięcy siewek.
Pielęgnowanie siewek w szkółce polega przede wszystkim na utrzymaniu gleby w czystości i strukturze sprzyjającej dobremu wzrostowi roślin. Spulchnianie i niszczenie chwastów między rzędami wykonuje się mechanicznie, a tylko w rzędach trzeba je niszczyć ręcznie. Jeżeli nasiona wysiano wprost do gruntu, wschody są niekiedy zbyt zagęszczone. Konieczne jest wówczas przerywanie siewek. Młode siewki w fazie liścieni mogą być wykorzystane wtedy do zagęszczenia rzędów o rzadkich wschodach lub sadzone na specjalnie przygotowane miejsce. Ogromne zapotrzebowanie robocizny do pikowania siewek zmusza szkółkarzy do szukania tańszych metod produkcji.Zamiast pikowania można stosować podcinanie korzeni siewek we wczesnym okresie wegetacji.
Podcina się specjalnymi nożami, albo, ostatecznie, szpadlem. Glebę wokół podciętych roślin należy dokładnie udeptać, a następnie podlać. W przeciwnym wypadku duża ilość siewek usycha.
W okresie wegetacji młode siewki jabłoni i grusz wymagają zwykle dodatkowego nawożenia azotem w ilości około 30 kg czystego składnika jednorazowo na 1 ha. Liczbę i wielkość dawek należy uzależnić przede wszystkim od siły wzrostu podkładek, a także od zasobności gleby. Przy słabszym wzroście siewek stosujemy zwykle więcej dawek. Bardzo dobre wyniki daje w okresie wzrostu Siewek nawadnianie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.