ALTANA Ogrodowa cz.1

URZĄDZANIE OGRÓDKA

Ogródek działkowy lub przydomowy, jak już zaznaczono, zwykle jest wyposażony w wiele urządzeń, których wykonanie zależeć będzie od środków finansowych, jakimi dysponuje użytkownik ogródka, potrzeb i upodobań jego rodziny. Omówimy poszczególne elementy podstawowego wyposażenia ogródka, podając rozwiązania przykładowe. Inwencja właściciela ogródka będzie tu miała duże znaczenie.

ALTANA

Regulamin POD, określa zasady, których należy przestrzegać przy lokalizacji altany na działce. W szczególności, użytkownik działki, przed przystąpieniem do jej stałego zagospodarowania w nowym ogrodzie, powinien sporządzić szkic (projekt) jej zagospodarowania z dokładnym usytuowaniem urządzeń i altany. Projekt ten powinien być przedstawiony zarządowi ogrodu do akceptacji. Zgodnie z regulaminem POD minimalna odległość altany od granicy działki powinna wynosić 3 m, chyba że plan zagospodarowania przewiduje inne odległości. Powierzchnia altany, w obrysie ścian zewnętrznych, nie może przekroczyć:

– w ogrodach znajdujących się w granicach miast – 20 m2, przy czym może mieć taras otwarty do 6 m2,

– w ogrodach poza granicami miast (podmiejskich) – 35 m2 i dodatkowo tarasu otwartego do 9 m2.

Planując budowę altany, powinno się wziąć pod uwagę potrzebę powierzchni magazynowych, czynności, jakie się będzie w niej wykonywać oraz przewidzieć na to odpowiednie miejsca. Mogą to być potrzeby i zajęcia, jak na przykład:

– przechowywanie ubrania roboczego, butów gumowych, narzędzi, nasion, środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, zbiorów itp.;

– przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, przechowywanie produktów spożywczych i naczyń;

– spożywanie posiłków;

– odpoczynek, w tym spanie;

– czynności z zakresu higieny osobistej;

– rozrywki, np. różnego rodzaju gry.

Do przechowywania odzieży, butów, pościeli itp. niezbędna jest szafa, którą można wykorzystać również do przechowywania naczyń. Na narzędzia, nasiona, środki ochrony roślin i nawozy potrzebny jest mały składzik, magazynek usytuowany tak, by do niego prowadziło wejście z zewnątrz; nie zachodzi wówczas obawa zabrudzenia wnętrza przenoszonymi narzędziami, zbiorami lub innymi składowanymi tam materiałami. W małych altanach na te cele wydziela się jedynie wewnątrz odpowiednie miejsce.

Miejsce spożywania posiłków, jego usytuowanie i rozmiary zależą od tego, ilu osobom ma służyć. Istotne jest też, czy ma ono służyć do spożywania produktów przyniesionych z domu, czy też obiadów przygotowywanych na miejscu.

Miejsce do leżenia lub spania warunkuje odległość działki od domu i trybu spędzania wolnego czasu, tzn. czy chce się urządzić miejsce do chwilowego tylko odpoczynku, czy też do spędzania całych wolnych dni, a nawet urlopów. Nie można zapominać, że mebel służący do spania jest dość duży; wygodny jednoosobowy tapczan ma bowiem rozmiary 190X90 cm (minimum 190X80 cm). Aby tapczan nie zajmował za dużo miejsca, można go zastąpić półką rozkładaną, a dla młodszych członków rodziny spiętrzać je, umieszczając jedna nad drugą.

Miejsce do mycia zależy od wyposażenia ogrodu w wodę i energię elektryczną. W pewnych przypadkach, szczególnie w altanach nie przystosowanych do nocowania i dłuższego pobytu, musi wystarczyć miejsce poboru wody poza altaną. W altanach przeznaczonych do spędzania wolnych dni, a nawet urlopu, powinno się wydzielać część powierzchni z natryskiem, umywalką i WC.

Biorąc pod uwagę trudności z przechowywaniem owoców i warzyw w piwnicach domów ogrzewanych CO, wskazane jest podpiwniczenie altany. Wielkość piwnicy zależy od liczby drzew i krzewów owocowych na działce, doboru odmian oraz ilości produkowanych warzyw: im większa piwnica, tym łatwiej w niej gospodarzyć, zwłaszcza że służyć ma ona również do przechowywania niektórych bylin, np. dalii, mieczyków. Głębokość piwnicy powinna wynosić 1,75-2 m, przy czym konieczne jest okienko do wietrzenia.

Przed przystąpieniem do budowy altany należy wziąć pod uwagę jej usytuowanie, wynikające z planu zagospodarowania ogrodu (dane te zawarte są w dokumentacji technicznej w zarządzie ogrodu), względnie dyrektywy zarządu ogrodu oraz jej położenie w stosunku do stron świata i drogi komunikacyjnej. Lokalizacja ta musi być zgodna z regulaminem POD. Następnie trzeba przygotować odpowiednią ilość materiałów, w zależności od tego czy będzie się budować jedynie fundamenty do usadowienia zakupionej gotowej altany, czy też budować od podstaw całą altanę tzw. sposobem gospodarczym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działka i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.