PIELĘGNOWANIE ROŚLIN

Pielęgnowanie gleby w czasie wegetacji roślin

W produkcji kwiaciarskiej obowiązują te same zasady pielęgnowania gleby, co przy uprawie roślin warzywnych, toteż podane tu wiadomości są tylko przypomnieniem nabytych na wykładach i ćwiczeniach z warzywnictwa. Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi są: spulchnianie i kruszenie skorupy oraz odchwaszczanie.

Spulchnianie
Na glebach ciężkich, zlewnych, na skutek działania wód opadowych i słońca następuje szybkie zaskorupienie się powierzchni gleby, co z jednej strony utrudnia dostęp powietrza do korzeni, z drugiej zaś powoduje nadmierne parowanie wody, a więc wysychanie gleby. W tych wypadkach stosujemy różnego rodzaju narzędzia kruszące skorupę i spulchniające wierzchnią warstwę gleby. Z narzędzi ręcznych będą to: pazurki, norkrosy oraz planety z kompletem narzędzi do pielęgnowania. Przy szerszych międzyrzędziach stosuje się konne bądź traktorowe narzędzia z kompletami urządzeń do spulchniania. Zwykle łącznie z zabiegiem spulchniania gleby przeprowadza się jej odchwaszczanie. Spulchnianie gleby przeprowadza się także w uprawach szklarniowych (chryzantemy, goździki, róże) oraz w inspektach, a niekiedy także wzrusza się ziemię w skrzynkach i doniczkach (kołeczkiem).

Walka z chwastami

Chwasty szkodzą roślinom uprawnym odbierając im wodę i łatwo przyswajalne składniki pokarmowe oraz zacieniając, co powoduje ich „wyciąganie” i wypłonienie. Straty w plonach roślin uprawnych spowodowane dużym zachwaszczeniem mogą dochodzić nawet do 50%. Gdy uwzględnimy z jednej strony olbrzymią plenność większości chwastów, które wydają od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy nasion w ciągu roku oraz łatwość przenoszenia i dużą energię kiełkowania, z drugiej zaś dużą wrażliwość roślin ozdobnych na nie sprzyjające warunki, otrzymujemy pełny obraz zagrożenia plantacji kwiaciarskich.
Aby walka z chwastami była skuteczna, musi być systematyczna i kompleksowa. Rozwój chwastów? należy ograniczyć przez terminowe stosowanie odpowiednich zabiegów uprawnych jak: podorywka, orka, bronowanie i kultywatorowanie. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby chwasty zakwitły i wydały nasiona.
W okresie wegetacji należy niszczyć chwasty w międzyrzędziach i w rzędach mechanicznie i w razie potrzeby ręcznie. Nie należy też kompostować chwastów razem z nasionami, co jest szczególnie ważne ze względu na duże zastosowanie ziemi kompostowej przy inspektowej i doniczkowe] uprawie roślin ozdobnych.
Szczególnie uciążliwe są chwasty wieloletnie, jak: perz, rdest, powój. Dlatego też pod uprawę roślin ozdobnych bulwiastych, kłączowych, cebulowych i bylin należy wybierać pole zupełnie od nich wolne.
Bardzo starannie musi być przeprowadzona walka z chwastami w inspektach. M in. pomocne w tym wypadku jest systematyczne parowanie ziemi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kwiaciarstwo i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.