Nawożenie i pielęgnacja okulantów

Nawożenie azotem w kwaterach jednorocznych okulantów najlepiej jest stosować przed rozpoczęciem wegetacji. Dawka czystego azotu zależy od naturalnej zasobności gleby oraz sposobu jej przygotowania i waha się od 40 do 80 kg na 1 ha. Nawozy azotowe po wysianiu powinny być zmieszane z glebą przez planetowanie. Jeżeli na plantacjach w pierwszym roku obserwowano niedobory magnezu, należy w końcu maja zastosować opryskiwanie młodych okulantów siarczanem magnezowym w stężeniu 2,0%.
W drugim roku prowadzenia szkółki glebę wolną od chwastów najłatwiej jest utrzymać za pomocą herbicydów. Dawki środków chwastobójczych zależą od stopnia zachwaszczenia gleby. Stosuje się na ogół wyższe dawki od tych, jakie stosowano w pierwszym roku.

PIELĘGNACJA OKULANTÓW
W zależności od metody prowadzenia okulantów (czopowe i bezczopowe)

czopowe bezczopowenależy w pierwszym okresie prostować krzywo rosnące okulanty przez obsypywanie ziemią lub przywiązywanie ich do pozostawionych czopów albo ustawionych palików. Przed prostowaniem lub przywiązywaniem okulantów należy usuwać z podkładki poniżej miejsca okulizacji i ewentualnie pozostawionego czopa wszystkie pędy boczne. Zrastanie się okulantów z podkładką w pierwszym okresie jest bardzo powolne. Wszystkie prace trzeba wykonywać zatem bardzo ostrożnie, aby nie wyłamać pędu wraz z tarczką. Z założonych oczek brzoskwiń i moreli oraz wiśni, a niekiedy i innych gatunków wyrastają dość często dwa, a nawet i trzy pędy. Dla otrzymania silnie wyrośniętych okulantów należy wcześnie usuwać pędy słabsze i krzywo rosnące, a pozostawiać jeden – najsilniejszy. Zbliżonej pielęgnacji wymagają pędy otrzymane z zimowego szczepienia podkładek w ręku i z uzupełniającego szczepienia wiosennego. Są one, ze względu na słabsze zrośnięcie się, jeszcze bardziej podatne na wyłamanie. Bardzo często zachodzi potrzeba ich prostowania lub przywiązywania do ustawionych obok palików.
Okulanty niektórych gatunków i odmian mają zdolność wydawania pędów bocznych. Wczesne wyrastanie pędów bocznych ułatwia otrzymywanie dobrze uformowanych drzewek już w drugim roku prowadzenia szkółki.
Odmiennej pielęgnacji wymagają zrazy czereśni szczepione na wysokości 80-100 cm. Z przyjętych zrazów formuje się zwykle korony 4-5-pędowe. Przy szczepieniu krótkimi zrazami lepiej jest wyprowadzić jeden pęd, a dopiero w roku następnym w szkółce lub w sadzie formować prawidłowo zbudowaną koronę.
W czasie wzrostu pędów należy pamiętać o terminowym przecinaniu wrzynającej się rafii i o ciągłym uszczykiwaniu pędów wyrastających z pnia j odkładki, które w lipcu wycina się na obrączkę. Okulanty wszystkich gatunków w lipcu osiągają wysokość 50-70 cm. W tym okresie przystępuje się do wycinania czopów. Wczesne wycięcie umożliwia szybkie zabliźnienie powstałych ran.
W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na bardziej prawidłowe formowanie drzewek wiśni. Przez pensowanie pędów bocznych (syleptycznych) do wysokości około 40 cm od ziemi, można otrzymać silniej wyrośnięte i bardziej prawidłowo uformowane drzewka wiśni.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Drzewa, Sad i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.